'THÁCH ĐẤU' THỦ TƯỚNG VỀ CÁC CÔNG TRÌNH

Các công trìnhxây dựng không được đưa vào sử dụng lên tới 70%.

_ Các công trình Thuỷ lợi, tưới tiêu: Mỗi năm ngân sách dành hàng trăm ngàn tỷ song chỉ có 30% công trình được đưa vào sử dụng.  Đề nghị trả lời: Cửa Đạt, vốn đầu tư gần 5.000 tỷ đồng, đã Xây dựng xong hồ 07 năm nay, song vẫnc choàn thiện
LIKE 0 | | HOMELiên quan'THÁCH ĐẤU' THỦ TƯỚNG

  • 'THÁCH ĐẤU' THỦ TƯỚNG VỀ TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG
  • 'THÁCH ĐẤU' Thủ Tướng 'Những điều Đảng viên không được làm'!
  • 'THÁCH ĐẤU' CÔNG KHAI VỚI THỦ TƯỚNG TRÊN VÕ ĐÀI VỀ TÀI CHÍNH & TIỀN TỆ
  • 'THÁCH ĐẤU' THỦ TƯỚNG VỀ ĐIỀU HÀNH KINH TẾ VĨ MÔ
  • 'Thách đấu' về 'ưu ái' 'Cố vấn' Nguyễn Văn Hưởng?

  • Add a comment