Hai thành viên HĐQT của con gái rượu xin phép nhẩy tàu…Ông Nguyễn Văn Cựu và bà Trần Tuấn Anh thôi làm thành viên HĐQT
Bài báo dưới đây diễn tả 2 thành viên của HĐQT NH Bản Việt của con gái Nguyễn tấn Dũng xin phép được từ nhiệm (đây là những job chỉ làm bán thời gian, lương bổng thì cả trăm ngàn đô/năm).Những lý do họ nhảy tàu thì cũng là những lý do tôi nhìn thấy:1. Nợ xấu của Nh quá cao, có thể làm mất vốn2. Chính phủ không lấy tiền thuế của dân xử lý nợ xấu được, NH phải trích dự phòng từ lợi nhuận.
CXN_092512_1813_Giải pháp duy nhất bây giờ để giải quyết nợ xấu 740 ngàn tỉ là phá sản NH hàng loạt(comprehensive)3. Nếu còn ở lại trong HĐQT và nếu NH chỉnh lại số liệu mấy năm trước là lỗ (vì không trích dự phòng) chứ không phải lãi, nên lương thưởng cao thì có nhiều khả năng phải trả lại NH4. Từ ngày Nguyễn văn Bình điều trần trước UBKT QH, 21.08.2012 (1 ngày sau khi Bầu Kiên bị bắt), hắn nói phải giảm nợ xấu (không lấy thuế dân hay vay IMF lập cty mua nợ) bằng cách NH phải ép con nợ trưng thu và phát mãi tài sản thế chấp.5. Các báo cáo về tài sản thế chấp BĐS thì thị trường sụp đổ từ ngày 03.09.2012, không phát mãi được 50% giá trị và chính HĐQT biết rõ hơn ai hết là một tài sản BĐS có thể thế chấp 3 hay 5 Ngân hàng (như Diệu Hiền thế chấp cổ phiếu cho 3 NH rồi tự bán đi một mình để trang trải nợ)6. Khả năng NH này phải phá sản nếu mất vốn, phá sản ở VN thì cổ đông, HĐQT và CEO phải chịu trách nhiệm tài chính. Chiếc tàu đang chìm dần là có thật và chính thành viên HĐQT biết rõ hơn ai hết qua báo cáo tài chính mà họ phải ký hằng năm.7. NV phòng kinh doanh tham nhũng, ăn tiền lập hồ sơ giả mạo hay bơm thổi tài sản thế chấp. Bây giờ khi lòi ra thì HĐQT phải chịu trách nhiệm tài chánh cũng như hình sự, như Trần văn Giá, Bầu Kiên, Lý sơn Hải v.v..8. Những người ký tên theo chỉ đạo miệng (như Trần xuân Giá ký tên theo chỉ đạo của Bầu Kiên, HĐQT ký tên theo chỉ đạo của Nguyễn thanh Phượng) cuối cùng nếu có khuất tất thì chính người ký cũng chịu trách nhiệm hình s

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanKINH TẾ

  • Hãy kiểm tra xem ông Cao Đức Phát đang đốt tiền của dân ra sao?
  • Nguyễn Chánh Tín và Trầm Bê
  • Bố nắm chính trị, con giữ kinh tế : Cả nước xuống hố !
  • NHỮNG TIẾNG KÊU CỨU THỐNG THIẾT CỦA DOANH NGHIỆP
  • Những rào cản cần bước qua trong xây dựng luật đất đai sửa đổi (Bài 1)

  • Add a comment