YouTube video: CSVN Ra Bản Án 26 Năm Tù Cho 3 Bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn


Video phỏng vấn Tiến Sĩ Trần Văn Hải về  việc CSVN Ra Bản Án 26 Năm Tù Cho 3 Bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần và Anh Ba Sài Gòn

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanKINH TẾ

  • Ngân hàng đồng hành với doanh nghiệp: “Vẫn là lý thuyết”
  • BẢN BÁO CÁO BỊ THỦ TƯỚNG CẤM CÔNG BỐ
  • CÁC BỐ GIÀ NÚP BÓNG CON TRAI TRẦN BÊ ĐỂ THÂU TÓM
  • Khi Ngân hàng Nhà nước trở thành “lái vàng”
  • Không minh bạch - Nguyên nhân chính của mọi thất bại?

  • Add a comment