THÔNG TIN VỈA HÈ: HỘI NGHỊ TƯ KÉO DÀI ...

Quanlambao - Thông tin vỉa hè Cu đen nghe được có nhiều khả năng Hội Nghị Trung Ương sẽ bị kéo dài đến 19/10/2012!!!!!!

Không biết chuyện gì mà lắm thế!!!!!

Cu đen 

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanBCT CHỐNG THAM NHŨNG

  • Tại sao Việt Nam bị tụt 11 hạng về tham nhũng?
  • KH CỦA TƯỚNG HƯỞNG: BẮT BÀ YẾN - TRÚNG 03 MŨI TÊN
  • Bao giờ dân ta mới có được "Quan phụ mẫu" đau nỗi đau của dân?
  • 'MA XÓ' NGUYỄN TẤN DŨNG LẠI BỊT MIỆNG BÁO LỀ ĐẢNG!
  • LIỆU ĐẢNG CÓ THẬT SỰ CHỐNG THAM NHŨNG?

  • Add a comment