THÔNG TIN VỈA HÈ: HỘI NGHỊ TƯ KÉO DÀI ...

Quanlambao - Thông tin vỉa hè Cu đen nghe được có nhiều khả năng Hội Nghị Trung Ương sẽ bị kéo dài đến 19/10/2012!!!!!!

Không biết chuyện gì mà lắm thế!!!!!

Cu đen 

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanBCT CHỐNG THAM NHŨNG

  • Gởi mấy ngài muốn 'diệt sâu': Nhìn cái chết của ông Đào Duy Tùng và Cố Thủ Tướng Võ Văn Kiệt mà lo phòng thân đi!
  • Đồng chí X đại diện cho "Nhóm lợi ích tốt"?
  • Ông Trọng: 'Kỷ luật sinh ra thù oán'
  • ĐỂ LÂU SÂU HÓA BƯỚM!
  • CHIẾN CÔNG CỦA ĐẠI TÁ ĐIỆP VIÊN KHÔNG KHÔNG THẤY

  • Add a comment