THÔNG TIN VỈA HÈ: HỘI NGHỊ TƯ KÉO DÀI ...

Quanlambao - Thông tin vỉa hè Cu đen nghe được có nhiều khả năng Hội Nghị Trung Ương sẽ bị kéo dài đến 19/10/2012!!!!!!

Không biết chuyện gì mà lắm thế!!!!!

Cu đen 

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanBCT CHỐNG THAM NHŨNG

  • Không minh bạch - Nguyên nhân chính của mọi thất bại?
  • Thủ Tướng đi 'rửa mặt' tại Shangri La?
  • ĐẠI TÁ Lương Ngọc Anh là bình phong để Nguyễn Tấn Dũng nhận tiền hối lộ?
  • KHÔNG DỪNG LẠI DIỆT “SÂU CHÚA” MÀ PHẢI TRUY PHÁ " CÁI Ổ " ĐẺ RA “ SÂU “?!
  • Chính chủ và Tham nhũng

  • Add a comment