THÔNG TIN VỈA HÈ: HỘI NGHỊ TƯ KÉO DÀI ...

Quanlambao - Thông tin vỉa hè Cu đen nghe được có nhiều khả năng Hội Nghị Trung Ương sẽ bị kéo dài đến 19/10/2012!!!!!!

Không biết chuyện gì mà lắm thế!!!!!

Cu đen 

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanBCT CHỐNG THAM NHŨNG

  • Những vết thương không chịu lành
  • THƯ CỦA UỶ VIÊN TRUNG ƯƠNG ĐẢNG: VẬN MỆNH CỦA ĐẤT NƯỚC - TỔNG BÍ THƯ THẬT SÁNG SUỐT!
  • A. HỒ SƠ NỘI CÁC CHÍNH PHỦ
  • Thư Gởi Anh Nguyễn Quốc Quân!
  • Tiếp tục kế hoạch ăn cướp đợt 2 của Thủ Tướng & Thống đốc!

  • Add a comment