THÔNG TIN VỈA HÈ: HỘI NGHỊ TƯ KÉO DÀI ...

Quanlambao - Thông tin vỉa hè Cu đen nghe được có nhiều khả năng Hội Nghị Trung Ương sẽ bị kéo dài đến 19/10/2012!!!!!!

Không biết chuyện gì mà lắm thế!!!!!

Cu đen 

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanBCT CHỐNG THAM NHŨNG

  • Bao giờ chúng ta mới thoát khỏi làm 'con tin'?
  • Thế bao giờ mục đích chính là bắt sâu?
  • Tổng Bí thư: “Có thể phải loại bỏ một số cán bộ, đề phòng tư tưởng qua loa, chiếu lệ”
  • Sao cứ 'dí' mấy 'con tép' mãi vậy?
  • GIỜ 'G' CHO CHỦ TỊCH NƯỚC & TỔNG BÍ THƯ ĐÃ ĐẾN!

  • Add a comment