BCT ĐỀ NGHỊ KỶ LUẬT THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG!


Quanlambao - Sau bao đồn đoán và đến giờ phút này chính thức Hội Nghị Trung Ương đã bỏ phiếu giao Bộ Chính Trị xem xét kỷ luật Thủ Tướng Nguyến Tấn Dũng với số phiếu đề nghị chiếm đa số và chỉ có 40/175 phiếu còn tín nhiệm.

Trên cơ sở những vi phạm nghiêm trọng của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Bộ Chính trị đã thống nhất kỷ luật Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng nhưng BCH trung ương đè nghị .... KHÔNG KỶ LUẬT mà để đồng chí sửa chữa khuyết điểm đến giữa nhiệm kỳ!

Cu đen xin thông báo để bà con được ăn mừng và sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến độc giả!

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanBCT CHỐNG THAM NHŨNG

  • Tại sao Tướng Tô Lâm đăng đàn 'chửi' vào mặt Chủ tịch nước?
  • Có ông Trùm to tổ bố chình ình kìa....
  • ĐÓNG THẾ, GIẢ DANH CÓ XẢY RA Ở VIỆT NAM?
  • THÔNG TIN KHẨN GỞI CHỦ TỊCH NƯỚC, TỔNG BÍ THƯ VÀ BCT
  • LẠI VẪN "ĂN CẮP GÀ" !

  • Add a comment