'TRÒ GÌ SAU BÀI GIẢ MẠO ĐƠN KÊU CỨU CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI?


 Quanlambao - Suốt 24 giờ đồng hồ qua đầu tiên dân cư trên mạng xôn xao về "Đơn kêu cứu của Đại biểu Quốc Hội Đặng Thành Tâm" rồi đến hàng triệu emails nhận được từ email lạ phát tán bài đăng của Link bồ câu đen Blog gây trấn động chính trường Việt Nam.

Hôm nay trên BBC đã đăng tải bài phỏng vấn phủ định cái 'Lá đơn kêu cứu' giả mạo đó!

Có lẽ không ai biết rằng Blog Bồ câu đen đã được lập và quản trị bởi một tổ an ninh của Tướng Nguyễn Văn Hưởng. Thế giới mạng hi

LIKE 4 | | HOME NEXTLiên quanHỒ SƠ NGUYỄN VĂN HƯỞNG

  • Tên mật vụ con Nguyễn Trọng Hiếu tìm cách ẩn mình!
  • Tướng Hưởng bị đuổi khỏi Văn phòng Bộ Công An!
  • TƯỚNG HƯỞNG BỊ VUA 'ĐUỔI'!
  • Nhìn xứ Tàu nghĩ lại Việt Nam - Cùng độc Đảng, cùng loại ma quỷ....
  • CHÍ PHÈO 'TẾ SỐNG' CẬU Y TÁ & 'ÔNG VUA KHÔNG NGAI'

  • Add a comment