'TRÒ GÌ SAU BÀI GIẢ MẠO ĐƠN KÊU CỨU CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI?


 Quanlambao - Suốt 24 giờ đồng hồ qua đầu tiên dân cư trên mạng xôn xao về "Đơn kêu cứu của Đại biểu Quốc Hội Đặng Thành Tâm" rồi đến hàng triệu emails nhận được từ email lạ phát tán bài đăng của Link bồ câu đen Blog gây trấn động chính trường Việt Nam.

Hôm nay trên BBC đã đăng tải bài phỏng vấn phủ định cái 'Lá đơn kêu cứu' giả mạo đó!

Có lẽ không ai biết rằng Blog Bồ câu đen đã được lập và quản trị bởi một tổ an ninh của Tướng Nguyễn Văn Hưởng. Thế giới mạng hi

LIKE 4 | | HOME NEXTLiên quanTHẬP CẨM

  • Sản phẩm 'Tái cấu trúc' của Thống đốc Bình!
  • NHỮNG BÀI NỔI BẬT CỦA QLB
  • Phần 2: Đảng X
  • MỘT THỜI KỲ RỐI LOẠN SẼ BẮT ĐẦU Ở VIỆT NAM
  • Thư gởi bà cựu ĐBQH Đặng Thị Hoàng Yến

  • Add a comment