'TRÒ GÌ SAU BÀI GIẢ MẠO ĐƠN KÊU CỨU CỦA ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI?


 Quanlambao - Suốt 24 giờ đồng hồ qua đầu tiên dân cư trên mạng xôn xao về "Đơn kêu cứu của Đại biểu Quốc Hội Đặng Thành Tâm" rồi đến hàng triệu emails nhận được từ email lạ phát tán bài đăng của Link bồ câu đen Blog gây trấn động chính trường Việt Nam.

Hôm nay trên BBC đã đăng tải bài phỏng vấn phủ định cái 'Lá đơn kêu cứu' giả mạo đó!

Có lẽ không ai biết rằng Blog Bồ câu đen đã được lập và quản trị bởi một tổ an ninh của Tướng Nguyễn Văn Hưởng. Thế giới mạng hi

LIKE 4 | | HOME NEXTLiên quanKHOA HỌC -CN

  • Mất tích vì làm thơ chống Trung Quốc?
  • A. HOT LINKS VỀ THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG
  • A. HOT LINKS VỀ CHỦ TỊCH QUỐC HỘI NGUYỄN SINH HÙNG
  • THÊ NÀO LÀ PHẢN ĐỘNG?
  • A. HOT LINKS VỀ NHÓM TỘI PHẠM VIỆT NAM

  • Add a comment