Có phải 'Người tình' Thủ Tướng?

Thám tử - Quan làm báo - Âm thầm nắm tay nhau trong bóng tối của buổi chiêu đãi? Có phải là 'Người tình' của Thủ Tướng?

Các giới chức Việt Nam cần điều tra xem người Phụ nữ Việt kiều ở Thuỵ Sĩ này có phải là đâu mối giúp chuyển nhiều tỷ đô la ra ngoại quốc của gia đình Thủ Tướng?

Thám tử - Quan làm báo
LIKE 21 | | HOME NEXTLiên quanTHẬP CẨM

  • Liệu Hội Nghị 6 có lặp lại?
  • Sẽ còn ai tháo chạy khỏi NH Phương Nam trước khi nó sụp đổ theo cha con Trầm Bê?
  • Diệt 'Sâu' hay diệt Dân?!
  • Ăn cơm với dế mèn, ốc sên, cào cào, châu chấu ... là hậu quả của chính Điều 4 Hiến Pháp!
  • Hậu quả của 'Nền kinh tế thị trường định hướng XHCN'!

  • Add a comment