Hàng trăm nông dân bao vây trụ sở Thanh tra Chính phủ.Sáng nay, bà con Văn Giang đến Thanh tra Chính phủ để yêu cầu thu lý đơn khiếu nại của bà con gửi từ ngày 21-9-2012, tuy nhiên cho đến 11h15 cơ quan TTCP vẫn không cử người tiếp và trả lời nội dung đề nghị cho bà con.
LIKE 0 | | HOMELiên quan


Add a comment
Kevin - 5 years ago
Chúng tôi rất yêu thích QLB! QLB đại diện cho nhân dân Việt Nam chống tham nhũng, diệt cường hào, ác bá Đỏ!