Tỷ lệ nợ xấu của BIDV là 2,77%

Nợ xấu của BIDV đến cuối quý 3 là hơn 9.200 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu 2,77%...

Mới đây, Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã chấp thuận cho BIDV niêm yết 2.301.170.542 cổ phiếu với mã chứng khoán là BID.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 3/2012.

Theo đó, trong quý 3, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước dự phòng rủi ro tín dụng đạt 1.902 tỷ đồng. Tuy nhiên, do phải trích lập dự phòng lên tới 1.654 tỷ đồng, nên BIDV lãi sau thuế hơn 196 tỷ đồng trong quý 3/2012.Trong quý 3, thu nhập từ lãi thuần của BIDV đạt trên 2.700 tỷ đồng, hoạt động dịch vụ lãi hơn 438 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi trên 89 tỷ đồng...

Báo cáo tài chính của BIDV cũng cho biết, ngân hàng này lãi sau thuế hơn 1.500 tỷ đồng tính từ ngày 1/5 đến hết quý 3 năm 2012.

Tính đến 30/9, dư nợ tín dụng của BIDV đạt 332.914 tỷ đồng. Trong cơ cấu dư nợ cho vay của BIDV, trên 57% là cho vay ngắn hạn, khoảng 12% cho vay trung hạn và gần 31% cho vay dài hạn.

Nợ xấu (nhóm 3 đến nhóm 5) của BIDV đến cuối quý 3 là trên 9.200 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ nợ xấu 2,77%. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn đạt 3.984 tỷ đồng. Hiện vốn điều lệ của BIDV đạt trên 23 nghìn tỷ đồng.

Được biết, hồi đầu tháng 10/2012, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã chấp thuận cho BIDV niêm yết 2.301.170.542 cổ phiếu với mã chứng khoán là BID.Theo VNEconomy

LIKE 0 | | HOME NEXT



Liên quanKINH TẾ

  • MỜI NGÀI CHỦ TỊCH NƯỚC VÀ TỔNG BÍ THƯ HÃY DIỆT SÂU CHÚA!
  • Số tập đoàn, tổng công ty “chắc chắn dưới 10” !
  • Hệ thống Ngân Hàng Thương Mại đang suy sụp mỗi ngày vài mãnh loại lớn
  • Luật đất đai: cần suy ngẫm
  • Thất nghiệp giảm, sao kinh tế lại buồn

  • Add a comment