Tại sao Nguyễn Phương Uyên bị 'lôi' về Long An?

Quanlambao - Thông tin vủa hè Cu đen lượm lặt được:

"Bắt sạch cái đám dân đen bày đặt biểu tình, chống đối Nước bạn anh em Trung Hoa đi... Tôi và Thủ Tướng đã hứa với các đồng chí trung Nam Hải rồi.... Cần phải thể hiện thiện chí của chúng ta...."

"Dạ, em cho triển khai ngay..."

*
"Cái đám sinh viên cùng gia đình cái con nhãi Uyên đang làm um sùm không bịp được nữa...."

"Mang nó tống về Long An..."

"Dạ tại sao bắt ở Thành phố ... lại đưa về Long An ạ???"

"Tại sao tụi bay có cái đầu không biết sử dụng???? Đưa nó về quê của ông Tư Sang để dân người ta nghe thấy nhốt ở Long An thì sẽ lôi ông ấy ra chửi vậy là tiện cả đôi đường!"

Cu đen

LIKE 0 | | HOME NEXTLiên quanHỒ SƠ NGUYỄN VĂN HƯỞNG

  • Tướng Hưởng bị đuổi khỏi Văn phòng Bộ Công An!
  • Bài 3: Liên minh ma quỷ Nguyễn Tấn Dũng – Nguyễn Văn Hưởng
  • ÔNG VUA KHÔNG NGAI NGUYỄN VĂN HƯỞNG
  • Cập nhật thêm thông tin về ông Đặng Văn Thành chủ tịch Samcobank bị bắt
  • A. HỒ SƠ BEO HỒ THỊ THU HỒNG

  • Add a comment